تانوما یا همان FTTH چیست؟ | داتیس ارتباطات پارس 02177679583

تانوما یا همان FTTH چیست؟ | داتیس ارتباطات پارس 02177679583 شبکه فیبر نوری منازل، به‌تازگی با حضور معاون اول رئیس جمهور کشورمان یعنی آقای اسحاق جهانگیری معرفی شده است. مخابرات،