مودم فیبر نوری چیست؟

  مودم فیبر نوری چیست؟ مودم فیبر نوری چیست؟ شبکه های پسیو نوری از دستگاه های اکتیو نوری در ابتدا و انتهای خط استفاده می کنند. دستگاه OLT مخفف (Optical